Systém duálneho vzdelávania

     

 Prihlášku na Hotelovú akadémiu Liptovský Mikuláš v PDF nájdeš tu.

          Informačné video stiahneš, keď klikneš tu.    

 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb

 

 Prihlášku na Strednú odbornú školu obchodu a služieb Dolný Kubín v PDF nájdeš tu.

 

       

 

Alebo, ak si vyberáš Hotelovú akadémiu Liptovský Mikuláš, môžeš vyplniť aj nasledovný elektronický formulár:                                   

 

Elektronická prihláška na duálne vzdelávanie

SOŠ zapojená do duálneho vzdelávania: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš

Študijný odbor: 6442 K obchodný pracovník

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, udeľujem spoločnosti CBA VEREX, a.s. so sídlom Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31645704 ( ďalej len „spoločnosť CBA VEREX“) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka / žiačky, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a emailová adresa zákonného zástupcu na dobu 12 mesiacov od dátumu udelenia súhlasu, a to za účelom zaradenia do systému duálneho vzdelávania. Vyhlasujem, že súhlas udeľujem dobrovoľne. Zároveň som si vedomý svojich práv a toho, že udelený súhlas môžem kedykoľvek písomne na adrese sídla spoločnosti CBA VEREX, odvolať.

CBA VEREX JE ČLENOM

SÍDLO SPOLOČNOSTI

CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606
03101 Liptovský Mikuláš
Pozrieť na mapách Google

044/5433100
044/5433101
cba@verex.sk

VEĽKOOBCHOD

Veľkoobchod Liptovský Mikuláš
Priemyslená 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
Pozrieť na mapách Google

Veľkoobchod Tvrdošín
Vojtaššáková 595
027 44 Tvrdošín
Pozrieť na mapách Google