O spoločnosti

 

 

 

 

CBA VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš
je obchodnou spoločnosťou, ktorá má významné postavenie v obchode s potravinami v regióne Liptova a Oravy. Spoločnosť je súčasťou skupiny firiem VEREX HOLDING, a.s. Liptovský Mikuláš a zároveň členom medzinárodnej Franchise CBA a Zväzu obchodu  SR, Bratislava.

História spoločnosti:
CBA Verex, a.s. v dnešnej podobe vznikol zlúčením viacerých spoločností, z ktorých najstarší bol štátny podnik Zdroj Liptovský Mikuláš. V rámci privatizácie sa v roku 1996 Zdroj, š. p. spojil s obchodnou spoločnosťou Verex. Rozvojom spoločnosti pribudli dve veľkoobchodné základne Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a supermarket Verimex v Liptovskom Mikuláši. Spoločnosť vybudovala aj vlastnú sieť diskont marketov a maloobchodných predajní na Liptove a Orave. 

Aktivity spoločnosti:

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je obchodná činnosť s potravinárskym a drogistickým tovarom a to v členení:

  • veľkoobchody Liptovský Mikuláš a Tvrdošín
  • diskont markety na Liptove a Orave
  • maloobchodné predajne na Liptove a Orave

V náväznosti na hlavné podnikateľské aktivity spoločnosti prebieha veľké množstvo marketingových aktivít, medzi ktoré patria napríklad:

  • akcie pre maloobchdonú a veľkoobchodnú sieť
  • príprava a realizácia dlhodobo nízkych cien
  • aktuálne znižovanie cien vybraných druhov tovarov
  • príprava rôznych súťaží pre maloobchodnú a veľkoobchodnú sieť
  • a rôzne ďalšie akcie a aktivity

Ďalšou z činností spoločnosti je prenájom voľných priestorov na obchodné, kancelárske a iné účely vo svojich zariadeniach a budovách, prípadne prenájom celých zariadení a  budov.

Distribučný systém je zabezpečený cez vlastných obchodných zástupcov, z ktorých každý má pridelený svoj región, v ktorom pôsobí. Predaj je uskutočňovaný priamou dodávkou tovaru do maloobchodných prevádzok, skladov, reštaurácií, organizácií atď. 

 

Náš doporučovaný GASTRO PARTNER

CBA VEREX JE ČLENOM

SÍDLO SPOLOČNOSTI

CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606
03101 Liptovský Mikuláš
Pozrieť na mapách Google

044/5433100
044/5433101
cba@verex.sk

VEĽKOOBCHOD

Veľkoobchod Liptovský Mikuláš
Priemyslená 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
Pozrieť na mapách Google

Veľkoobchod Tvrdošín
Vojtaššáková 595
027 44 Tvrdošín
Pozrieť na mapách Google